Κυριακή 3 Μαΐου 2009

ΑΓΑΠΗ


Ένα καταπληκτικό λογότυπο
της ΜΑΡΙΑΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
για το θέμα του τίτλου

"ΟΥΤΟΙ ΣΥΝΕΧΘΕΙΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΙΛΕΙΝ ΕΦΥΝ."
'Σοφοκλέους Αντιγόνη'