Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2010

ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010

Δύο παρτίδες από τα πρωταθλήματα, υποψήφιες για το αθλοθετηθέν βραβείο από το ιστολόγιο: