Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

COLLE SYSTEMΔείτε ένα παλιό αλλά μη χρησιμοποιούμενο σήμερα άνοιγμα. Ίσως σας ταιριάζει:
COLLE SYSTEMZUCKERTORT VARIATION OF THE COLLE SYSTEM