Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA


FIND x

= cos b

Δεν υπάρχουν σχόλια: