Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

ΚΟΜΨΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σέ όλα τα παρακάτω διαγράμματα παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν. (Απαντήσεις προσεχώς)

1.
 
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Δεν υπάρχουν σχόλια: