Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011

ΜΑΤ ΣΕ 5
Βρείτε το μάτ των λευκών σε 5 κινήσεις:

 
Βοήθεια (σύροντας τον κέρσορα μέσα στις αγκύλες):
{ 1. Κάντε τη σωστή θυσία   2. Για το μάτ αρκούν 3 κομμάτια }

Λύση (σύροντας τον κέρσορα μέσα στις αγκύλες):
{  1.Qg7+ Rxg7 2.Bg6+ Kg8 3.Nh6+ Kh8 4.Nxf7+ Kg8 5.Rh8# }

Δεν υπάρχουν σχόλια: