Κυριακή 3 Απριλίου 2011

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Παίζουν τα Λευκά και νικούν.
[ Παρόλο που ο Μαύρος βασιλιάς "δείχνει" ότι είναι στην σωστή γωνία,
όπου δεν μπορεί να τον απειλήσει ο Λευκός αξιωματικός, τα Λευκά 
βρίσκουν τον τρόπο και νικούν ]

 Λύση: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: