Σάββατο 2 Απριλίου 2011

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Παίζουν τα Λευκά και κάνουν μάτ σε 7 κινήσεις.
Μια κλασσική άσκηση.


Βοήθεια: Σύρατε το κέρσορα ανάμεσα στις αγκύλες: 
{ Αναγκάστε το πιόνι του Μαύρου να κινηθεί }

Λύση: Σύρατε τον κέρσορα ανάμεσα στις αγκύλες: 
{1.Kc1 a3 2.Nc2+ Ka2 3.Nd4 Ka1 4.Kc2 Ka2 5.Ne2 Ka1 6.Nc1 a2 7.Nb3#

Δεν υπάρχουν σχόλια: