Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009

ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΥ

------------Jaenisch, 1850------------
Παίζουν τα λευκά και πετυχαίνουν
μάτ του 'αποπνιγμού' σε 10 κινήσεις


Η λύση: Εδώ