Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009

LOUIS ARMSTRONG - ΤΙ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΟΣΜΟΣ