Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

Η 'ΑΠΟΦΡΑΣ' ΠΑΡΤΙΔΑ
Ποιά είναι η καλύτερη συνέχεια για τα μαύρα στην 21... τους κίνηση;