Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010

ΑΣΚΗΣΗ 09022010


Βρείτε την καλύτερη συνέχεια για τα λευκά:


Τα λευκά πρόκειται να παίξουν την 18η κίνησή τους (Kotchnoi -Nijboer, 1-0,1993)

Δείτε την λύση παίζοντας το τέλος της παρτίδας:


(show chess board)(hide chess board)