Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010

ΟΙ 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ

1 Wilhelm Steinitz 1886-1894
2 Emanuel Lasker 1894-1921
3 José Raúl Capablanca 1921-1927
4 Alexandre Alekhine 1927-35 + 37-46
5 Max Euwe 1935-37
6 Mikhaïl Botvinnik 1948-57 + 58-60 + 61-63
7 Vassily Smyslov 1957-58
8 Mikhaïl Tal 1960-61
9 Tigran Petrossian 1963-69
10 Boris Spassky 1969-72
11 Bobby Fischer 1972-75
12 Anatoli Karpov 1975-85
13 Garry Kasparov 1985-2000
14 Vladimir Kramnik 2000-2007
15 Viswanathan Anand 2007-σήμερα