Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010

ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΚΗ ΑΜΥΝΑΜερικές φορές μας πιάνει η όρεξη της μετάφρασης. Εκμεταλλευτείτε το για να μάθετε θεωρία ανοιγμάτων!


Δεν υπάρχουν σχόλια: