Σάββατο 11 Απριλίου 2009

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ (Και για το σκάκι)" ΜΗΤΕ ΑΕΛΠΤ' ΕΛΠΙΖΕΙΝ, ΜΗΤΕ ΤΙ ΛΗΘΕΙΝ"
' Πυθαγόρας '

'' ΝΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΜΝΑΣ' ΑΠΙΣΤΕΙΝ ''
' Πολύβιος '

" ΟΥ ΜΕΤΑΝΟΕΙΝ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΝΟΕΙΝ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΟΝ ΣΟΦΟΝ "
' Επίχαρμος '

" ΚΡΕΣΣΟΝ ΠΑΝΤΑ ΘΑΡΣΕΟΝΤΑ ΗΜΙΣΥ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΠΑΣΧΕΙΝ ΜΑΛΛΟΝ,
Η ΠΑΝ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟΔΕΙΜΑΙΝΟΝΤΑ ΜΗΔΑΜΑ ΜΗΔΕΝ ΠΑΘΕΙΝ "

' Ξέρξης - Ηροδότου Ιστορία '