Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009

THE MUPPET SHOW

Για να θυμηθούμε οι μεγαλύτεροι και να μάθουν οι μικρότεροι τι μας άρεσε να βλέπουμε στην τηλεόραση προ περίπου 30 χρόνων.