Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΕΘΝΗ ELO ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Τα διεθνή ELO όλων των Ελλήνων σκακιστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: