Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

LA MARSEILLAISE

Για την ημέρα της Εθνικής Γιορτής των Γάλλων:





Δεν υπάρχουν σχόλια: