Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009

WE ARE THE WORLD

Ένα παλιό τραγούδι με πάντα επίκαιρο περιεχόμενο...