Κυριακή 16 Αυγούστου 2009

ΘΕΩΡΙΑ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΣΙΚΕΛΙΚΗ
ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (SICILIAN DEFENCE)
Εισαγωγή
Είναι ασφαλές να ισχυρισθούμε ότι η Σικελική Άμυνα είναι το πλέον φημισμένο άνοιγμα όλων των εποχών. Είναι επίσης βέβαιο ότι είναι το πιο δημοφιλές: σχεδόν το ένα στα τέσσερα παιχνίδια σκακιού είναι Σικελική Άμυνα. Και αυτό το ποσοστό (περίπου 25%) είναι πάρα πολύ μεγάλο έχοντας υπόψη μας το μεγάλο αριθμό ανοιγμάτων που έχει ένας παίκτης να διαλέξει. Εάν μάλιστα ο λευκός ξεκινήσει με την κίνηση 1.ε4, η πιθανότητα να αντιμετωπίσει την Σικελική είναι περίπου 50%.

Γιατί όμως αυτή η μεγάλη δημοτικότητα; Ο ευκολότερος τρόπος για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση είναι να ρίξουμε μια ματιά στη σκακιέρα:
Διάγραμμα 1
Ο λευκός παίζει 1.e4
Η κίνηση 1.ε4 είναι μία από τις δύο πιο δημοφιλείς κινήσεις ανοίγματος για τον Λευκό (η άλλη είναι η 1.δ4). Με την κίνηση 1.ε4 ο Λευκός αποκτά κάποιο έλεγχο στα κεντρικά τετράγωνα και ανοίγει γραμμές για την ανάπτυξη της βασίλισσάς του και του λευκού του αξιωματικού. Εάν επιτρέπατε στον Λευκό να παίξει αμέσως την δεύτερή του κίνηση (χωρίς να έχει απαντήσει στην πρώτη ο μαύρος) τι νομίζετε ότι θα προτιμούσε να παίξει; Ασφαλώς την κίνηση 2.δ4!, η οποία του επιτρέπει τον έλεγχο σε περισσότερα κεντρικά τετράγωνα και ταυτόχρονα του ανοίγει την διαγώνιο για τον μαύρο αξιωματικό του. Με τον έλεγχο του κέντρου και ταυτόχρονα ανοικτές γραμμές για την περαιτέρω εύκολη και γρήγορη ανάπτυξή του, ο Λευκός έχει εξασφαλίσει μια καλή θέση ήδη από τις αρχικές κινήσεις.

Ο Μαύρος προφανώς έχει πολλές πιθανές απαντήσεις στο 1.ε4, αλλά στην πραγματικότητα μόνο δύο από αυτές συνδυάζουν ταυτόχρονα το πλεονέκτημα και να αποκτήσει ο Μαύρος βάση στο κέντρο της σκακιέρας και να αποτρέψει τον Λευκό από το να πραγματοποιήσει γρήγορη επίθεση. Αυτές οι δύο εναλλακτικές είναι 1…ε5 (συμμετρική κίνηση στο πιόνι του βασιλιά) και 1…γ5 (Σικελική). Δεν είναι σύμπτωση ότι αυτές είναι οι πιο συχνές απαντήσεις στην κίνηση 1.ε4, αλλά η Σικελική εμφανίζεται διπλάσιες φορές από ότι η απάντηση 1…ε5.


Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στο παρακάτω Διάγραμμα 2, μετά την κίνηση 1…γ5.

Ο Μαύρος έχει αποκτήσει τον έλεγχο του κρίσιμου τετραγώνου ‘δ4’ και είναι πλέον έτοιμος να απαντήσει στην κίνηση δ2-δ4 με την …γxδ4, έτσι ώστε να εξαλείψει ένα από τα κεντρικά πιόνια του Λευκού και να αποδυναμώσει τον έλεγχο του λευκού στο κέντρο. Το πλεονέκτημα που έχει η Σικελική σε σχέση με την κίνηση 1…ε5 είναι ότι ο Μαύρος μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπία στην θέση με μια ασύμμετρη δομή κομματιών από το αρχικό στάδιο της παρτίδας.
Αυτό δίνει την δυνατότητα και στα δύο μέρη να παίξουν για την νίκη από το ξεκίνημα.


Διάγραμμα 2
Ο μαύρος παίζει 1… Σικελική


Βαριάντες της Σικελικής
Ο πιο κοινός τρόπος για τον Λευκό να απαντήσει στην Σικελική είναι να παίξει 2.Ιζ3 ακολουθούμενη από την 3.δ4 ( Ανοικτή Σικελική). Με τις κινήσεις αυτές ανοίγει περισσότερες γραμμές και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι θα είναι μπροστά στην ανάπτυξή του.

Ας δούμε το παρακάτω Διάγραμμα 3 μετά τις κινήσεις 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γxδ4 4.Ιxδ4


Διάγραμμα 3
Ανοικτή Σικελική

Ο Λευκός προηγείται σε ανάπτυξη και στη συνέχεια μπορεί να αναπτυχθεί πιο ελεύθερα. Ο Μαύρος εντούτοις, έχει ένα δομικό πλεονέκτημα επειδή έχει ένα επιπλέον κεντρικό πιόνι, που μακροπρόθεσμα του δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει τον έλεγχο του κέντρου.
Ήδη έχει εμφανισθεί μια τυπική ανισορροπία. Το βάρος πέφτει στο Λευκό να χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημα της γρηγορότερης ανάπτυξής του έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια γρήγορη πρωτοβουλία. Εάν ο Λευκός παίξει παθητικά ή οι πρωτοβουλίες του ξεφουσκώσουν, τότε ο Μαύρος λόγω της καλύτερης δομής πιονιών του θα έχει μακροπρόθεσμες ευκαιρίες. Ετσι είναι πολύ σπάνιο να εμφανισθεί μια κατάσταση “ανιαρής ισότητας”. Συχνά σε μια Σικελική, εφόσον ο Μαύρος ‘ισορροπήσει’, θα είναι ήδη ελαφρά καλύτερος!

Αυτό το δομικό πλεονέκτημα είναι φανερό στις περισσότερες βαριάντες της Ανοικτής Σικελικής, όπως για παράδειγμα στις βαριάντες: ‘Δράκος (Dragon)’, ‘Naidorf’ και ‘Scheveningen’. Η κύρια εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα είναι η βαριάντα του ‘Sveshnikov’, στην οποία ο Μαύρος αποδέχεται αδυναμία πιονιού για να αποκτήσει δραστηριότητα.


Εφόσον διαπιστώσουμε ότι η παρούσα εισαγωγή είναι χρήσιμη και ενδιαφέρουσα θα συνεχίσουμε αρχικά με την συνοπτική παρουσίαση βαριαντών της Ανοικτής Σικελικής: ‘Δράκος (Dragon)’, ‘Naidorf’, ‘Scheveningen’ και ‘Κλασσική (Classical)’ καθώς και λιγότερο συνηθισμένων όπως: ‘Taimanov’, ‘Επιταχυνόμενος Δράκος (Accelerated Dragon)’, ‘Σικελική 4 Ίππων (Four Knights)’, ‘Kan’ και ‘Kalashnikov’.