Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΠΛΟΥ-ΜΠΛΟΥ

Ένα απόσπασμα από την οπερέττα "ΟΙ ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" του Ν.Χατζηαποστόλου