Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΤΙΔΑ
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ματ σε 7 κινήσεις

Πρόκειται να παιχθεί η 24η κίνηση του Λευκού (Παρτίδα μεταξύ των: Boris Vladimirov - Zbigniew Doda που παίχθηκε το 1967 στο Leningrand της Σοβιετικής Ένωσης). Ο Λευκός στην πραγματική παρτίδα έκανε μάτ σε 5 κινήσεις, αλλά εδώ ζητούμε το ματ με τις καλύτερες δυνατές κινήσεις του Μαύρου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η ολοκληρωμένη πραγματική παρτίδα που παίχθηκε είναι η ακόλουθη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: