Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΕΓΝΩΝ - ΕΓΝΩΝ - ΚΑΤΕΓΝΩΝ


Ανέγνως, αλλ' ούκ έγνως
ει γαρ έγνως, ουκ άν κατέγνως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: