Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
3. "Πρόκληση"
Μεταγραφή από το βιβλίο "The Joys of chess" του Cristian Hesse

"Η πρόκληση είναι η αρχή της ζωντάνιας" M. Piccoli
Για τον ερευνητή της δημιουργικότητας, Εdward de Bono, η αρχή της πρόκλησης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της μεθοδολογίας του, ο σκοπός της οποίας είναι η αποτελεσματική αποδέσμευση των δημιουργικών παρορμήσεων και η εμφάνιση νέων ιδεών. Η τεχνική της κατευθυνόμενης πρόκλησης βασίζεται στην ιδέα να οδηγήσουμε την σκέψη μας εκτός των των συνηθισμένων καναλιών της και να προξενήσουμε μια κατάσταση αστάθειας στην οποία ο συνήθης τρόπος σκέψης μας καταρέει. Αυτός είναι ο προτεινόμενος από τον ερευνητή τρόπος για να αναζωογονηθούν οι σκέψεις που δεν μπορούν να εμφανισθούν με τις συμβατικές μεθόδους.
Μια τέτοια μέθοδος θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά χρήσιμη κατά την διάρκεια μιας παρτίδας. Αυτός που προκαλείται με μια ασυνήθιστη κίνηση συχνά εμφανίζει εκνευρισμό, διότι έχει μόλις αντιμετωπισθεί  με μια κίνηση που είναι έξω από τα όρια στο υποσυνείδητό του.

Σχετικό παράδειγμα πρόκλησης είναι η ακόλουθη περίπτωση που στην 32ή του κίνηση  ο Timman έπαιξε ...Ιζ6: 
Timman-Kasparov (Hilversum 1985)

Θέση πριν από την 32η κίνηση του Λευκού
Θέση μετά την 41η κίνηση του Λευκού


Μιά τελική θέση με πολύ μεγάλο βαθμό αλληλεξάρτησης των κομματιών μεταξύ τους, στην οποία αξίζει κάποιος να φιερώσει λίγο χρόνο κοιτάζοντάς την:
Ο Μαύρος βασιλιάς είναι σε σαχ από την Λευκή Βασίλισσα η οποία δέχεται επίθεση από την Λευκή Βασίλισσα, η οποία είναι καρφωμένη σε σχέση με τον Βασιλιά της από τον Λευκό Πύργο,ο οποίος είναι και αυτός καρφψμένος σε σχέση με τον Βασιλιά του από τον Μαύρο Πύργο, ο οποίος υπερασπίζεται τον Μαύρο Αξιωματικό που δέχεταιεπίθεση από τον Λευκό Αξιωματιό που είναι καρφωμένος σε σχέση με ον Λευκό Πύργο από τον Μαύρο Αξιωματικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: